TAGS

สภาธุรกิจจีน-อาเซียน
24 Nov 2023

สภาธุรกิจจีน-อาเซียนจัดตั้งสำนักเลขาธิการร่วมที่นครหนานหนิง เพื่อขับเคลื่อนการค้าการลงทุนจีน-อาเซียน

การจัดตั้งสำนักเลขาธิการร่วมสภาธุรกิจจีน-อาเซียนที่นครหนานหนิง เป็นการยกระดับและขยายขอบเขตการดำเนินงานของสภาธุรกิจจีน-อาเซียน เพื่อให้ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการบริการด้านการค้าและการลงทุนสำหรับสมาชิกภาคธุรกิจจีน-อาเซียนได้อย่างครอบคลุมและเต็มที่มากยิ่งขึ้นและมีนัยสำคัญที่สะท้อนถึงการสนับสนุนจากส่วนกลางในการส่งเสริมการบทบาทการเป็น“ประตูสู่อาเซียน” (Gateway to ASEAN) ของเขตฯ กว่างซีจ้วงรวมทั้งผลักดันการอัปเกรดเขตการค้าเสรีจีน-อาเซียน (CAFTA) เวอร์ชัน…

56 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน