TAGS

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจีน-อาเซียน
3 Dec 2021

โอกาสขับเคลื่อน BCG Model ของไทยกับกว่างซี

สตาร์ทอัปไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) Bangkok Innovation Center และ…

317 Views
10 Nov 2020

กว่างซีลุยพัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตอบโจทย์รัฐ-เอกชน

หลายปีมานี้ รัฐบาลกว่างซีได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างมาก โดยกำหนดให้ “เขตเมืองใหม่อู่เซี่ยง” ของนครหนานหนิงเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของมณฑล รัฐบาลกว่างซีได้เริ่มแผนปฏิบัติการระยะ 3 ปี เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลดิจิทัล…

430 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน