TAGS

ศูนย์เทคโนโลยีวิศวกรรมข้าวไฮบริดแห่งชาติจีน
3 Sep 2019

กว่างซีพลิกฟื้นดินเค็ม ปลูกข้าวน้ำเค็มได้ผลผลิตดี วางเป้าขยายความร่วมมือกับอาเซียน

อำเภอเหอผู่ (Hepu County/合浦县) เมืองเป๋ยไห่ เป็นพื้นที่นำร่องการปลูกข้าวน้ำเค็มเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นโครงการพลิกฟื้นดินเค็มแบบผสมผสานในการเพาะปลูกข้าวน้ำเค็มกับการเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยข้าวต้นฤดูในปีนี้ได้ผลผลิตมากกว่าหมู่ละ 400 กิโลกรัม หรือราวไร่ละ…

1,168 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน