TAGS

ศูนย์บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
24 Jul 2020

นครหนานหนิงแปลงเครื่องบินโดยสารเป็นเครื่องบินคาร์โก้สู้ COVID-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศส่งผลให้สายการบินทั่วโลกทยอยลดเที่ยวบินหรือหยุดให้บริการขนส่งผู้โดยสารอย่างไม่มีกำหนด โดยท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิงได้ระงับเที่ยวบินขนส่งผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันการนำเข้าโรคระบาดจากต่างประเทศ ปัจจุบัน มีเพียงเที่ยวบินที่ไปรับพลเมืองจีนกลับประเทศเท่านั้น

1,422 Views
1 Apr 2020

นครหนานหนิงเคาะแผนการขยายสนามบิน

ไม่นานมานี้ กรมการบินพลเรือนได้อนุมัติ “แผนแม่บทการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู๋ซวีนครหนานหนิง” ฉบับปรับปรุงใหม่ปี 2562 ซึ่งมีนัยสำคัญว่า ฝันของการเป็น “ประตูสู่นานาชาติ” ของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกำลังจะกลายเป็นความจริงแล้ว

692 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน