TAGS

ศูนย์บริการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์
19 Mar 2019

ขนสินค้า “ขึ้นรถไฟ-ลงเรือ” แบบไร้รอยต่อที่ท่าเรือชินโจวของกว่างซี

สถานีรถไฟท่าเรือชินโจวตะวันออกเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออกที่ท่าเรือชินโจวระหว่าง “เรือกับรถไฟ” เป็นการขนส่งแบบไร้รอยต่อ นั่นหมายความว่า สามารถขนย้ายตู้สินค้าจากเรือขึ้นรถไฟเพื่อส่งไปยังพื้นที่ตอนในของจีน พร้อมขนย้ายตู้สินค้าจากพื้นที่ตอนในของจีนจากทางรถไฟเพื่อขึ้นเรือที่ท่าเรือชินโจวได้โดยตรง

1,654 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน