TAGS

ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีจีน-อาเซียน
14 Mar 2018

ทุนกว่างซีรุกเศรษฐกิจการเกษตร (agricultural economics) ในอาเซียน

      ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรของจีน โดยมีเขตฯ กว่างซีจ้วงสวมบทเป็น “ผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร” ที่สำคัญโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ข้าวพันธุ์ผสม ข้าวโพด มันสำปะหลัง…

885 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน