TAGS

ศุลกากรอัจฉริยะ
13 Jul 2023

มิติใหม่ของ ‘ศุลกากรอัจฉริยะ’ ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินแร่นำเข้าของกว่างซี

หลายปีมานี้ ศุลกากรหนานหนิงได้เร่งปรับปรุงพัฒนาและยกระดับมาตรการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับผู้ประกอบการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้ค้า และดึงดูดให้ผู้ค้าหันมาใช้ประโยชน์จากด่านที่ตั้งอยู่ในเขตฯ กว่างซีจ้วง จึงเป็น ‘โอกาส’ ที่ผู้ประกอบการไทยจะศึกษาพิจารณาและใช้ประโยชน์จากที่ตั้งของเขตฯ กว่างซีจ้วงและด่านในกว่างซีเพื่อการทำการค้ากับจีนให้เพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน

69 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน