TAGS

วิทยาลัย LRVTC
7 May 2020

วิทยาลัยรถไฟเมืองหลิ่วโจวเปิด “Cloud Class” ให้นักศึกษาไทย

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะการรถไฟเมืองหลิ่วโจว  (LRVTC) เป็นสถาบันการศึกษาชุดแรกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงที่เปิดภาคการศึกษาใหม่ให้นักศึกษากลับเข้ามาเรียนที่วิทยาลัย แต่สำหรับนักศึกษาไทยที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับไปเรียนที่วิทยาลัยได้นั้น วิทยาลัยฯ มีระบบ “Cloud Class”…

672 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน