TAGS

วิทยาลัยเทคนิคอาชีวะหลิ่วโจว
10 Jun 2020

เรียนรู้แนวทางการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยกับ “วิทยาลัยเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น”

ปรากฏการณ์ใหม่ในแวดวงธุรกิจคนชอบกินเส้น เมื่อวิทยาลัยเทคนิคอาชีวะหลิ่วโจวได้จัดตั้ง “วิทยาลัยเส้นหมี่หลัวซือเฝิ่น” แห่งแรกของจีน โดยมุ่งอบรมบุคลากรให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในด้านการผลิตและการพัฒนาธุรกิจที่สอดคล้องกับระบบนิเวศและเศรษฐกิจกระแสใหม่เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าวที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว

865 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน