TAGS

วัตถุดิบยาสมุนไพรจีน
20 May 2022

มิติใหม่ในการนำเข้า “พืชสมุนไพร” จากอาเซียนด้วยรถไฟเป็นครั้งแรก มองโอกาสของธุรกิจสมุนไพรไทยในกว่างซี(จีน)

ปัจจุบัน ธุรกิจบริการด้านการดูแลสุขภาพ (Healthcare and Wellness) ตามหัวเมืองใหญ่และหัวเมืองรองในประเทศจีนมีแนวโน้มเติบโตได้ดี อย่างในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตฯ กว่างซีจ้วง สามารถพบเห็นร้านนวดเพื่อสุขภาพได้ทั่วไป…

293 Views
9 Apr 2021

ค้ากับจีนต้องทำให้ถูก กว่างซีจับการลักลอบนำเข้าวัตถุดิบยาสมุนไพรจีน

ช่วง 2-3 ปีมานี้ ข่าวการจับกุมการลักลอบนำเข้าสินค้าผ่านชายแดนจีน(กว่างซี)-เวียดนามเริ่มปรากฏให้เห็นตามหน้าสื่อกว่างซีบ่อยครั้ง พออนุมานได้ว่าเป็นผลจากการที่สถานการณ์การค้าต่างประเทศของกว่างซีที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตร ซึ่งทางการจีนให้ความสำคัญและมีการตรวจสอบที่เข้มงวดในประเด็นความปลอดภัยอาหาร (Food safety) และประเด็นโรคพืชและแมลงศัตรูพืชที่เป็นภัยคุกคามระบบนิเวศ

480 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน