TAGS

วัคซีน
31 Mar 2021

ชิงต่าววิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดพ่นผ่านโพรงจมูก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท Qingdao Harrens Biomedical Technology Co., Ltd.…

470 Views
30 Dec 2020

กว่างซีเริ่มฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 แล้ว

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงแล้ว ได้แก่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันโรคระบาด รวมถึงผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกประเทศไปยังประเทศ/ดินแดนที่เป็นพื้นที่ความเสี่ยงระดับกลาง-สูง

798 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน