TAGS

ระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก
2 Dec 2021

ค้นหาคำตอบว่า…อะไรทำให้ ‘กว่างซี’ เนื้อหอม ดึงดูดนักลงทุน พร้อมก้าวสู่ฐานธุรกิจแห่งใหม่ของจีน

ในช่วง 2-3 ปีมานี้ กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนา  เสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น Gateway to ASEAN ของจีน…

237 Views
30 Jul 2021

กว่างซีดัมป์ต้นทุน “เรือ+ราง” ติดปีกธุรกิจนำเข้า-ส่งออก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและงานบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านพิธีการศุลกากร การส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจ และการลดอุปสรรคเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์เฉพาะกรณี (case by case) โดยเฉพาะผู้ให้บริการรถไฟลำเลียงสินค้าที่ท่าเรือชินโจว บริษัท Guangxi…

345 Views
7 Apr 2021

“เขตทดลองการค้าเสรีจีน(กว่างซี)” ติดลมบน นักลงทุนจีนและต่างประเทศแห่ตั้งกิจการ

ช่วง 2-3 ปีมานี้ กว่างซีได้รับนโยบายหลายอย่างจากรัฐบาลกลางที่เอื้อต่อการพัฒนา เสริมสร้างและขยายความร่วมมือกับอาเซียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็น Gateway to ASEAN ของจีน…

703 Views
16 Mar 2021

ธุรกิจไทยอย่ารอช้า ยักษ์ใหญ่ในวงการโลจิสติกส์โลกเข้า “ชิงเค้ก” ในกว่างซีแล้ว

ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างสองฝ่าย ความใกล้ชิดด้านทำเลที่ตั้งจึงเป็นโอกาสที่ภาคธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ไทยไม่ควรพลาดในการเข้ามาขยายธุรกิจแบบครบวงจรในกว่างซี ซึ่งสามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การเป็น Hub การขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคของทั้งกว่างซี (Hub จีนกับอาเซียน) และประเทศไทย (Hub อาเซียน)…

466 Views
17 Dec 2020

“อาเซียน” ยืนหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 14 ของกว่างซี

การเปิดกว้างสู่ภายนอกกับอาเซียนของกว่างซี ได้รับการกล่าวถึงในมิติเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเน้นการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานและกระชับความร่วมมือด้านศุลกากรกับอาเซียน และพัฒนาโมเดลการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transportation) หากพิจารณาในแง่ของโอกาส…

486 Views
1 Jul 2020

กว่างซีลุยโปรเจกต์ใหม่ – รถไฟขนส่งตู้สินค้าแบบสองชั้น

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้เปิดประมูลงานวิจัยแผนงานก่อสร้างเส้นทางรถไฟขนส่งตู้คอนเทนเนอร์แบบสองชั้นในเส้นทาง “นครกุ้ยหยาง-นครหนานหนิง-ท่าเรือชินโจว” ซึ่งจะเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางรถไฟที่สำคัญในกรอบยุทธศาสตร์ “ระเบียงการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” (New Western Land-Sea Corridor – NWLSC…

1,059 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน