TAGS

รถ EV
24 Aug 2023

“โมเดลหลิ่วโจว”สูตรสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปสู่รถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คล้ายคลึงกันของประเทศไทยกับเมืองหลิ่วโจว (เป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาป) ‘โมเดลหลิ่วโจว’ เป็นต้นแบบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยสามารถนำไปเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้โดยผู้ประกอบการไทยสามารถอาศัยข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมเดิม แสวงหาช่องทางความร่วมมือกับเมืองหลิ่วโจวในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการผลิต รวมถึงขับเคลื่อนและยกระดับให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยก้าวสู่ปฐมบทใหม่

36 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน