TAGS

รถไฟ ยูนนาน
10 Jan 2020

เส้นทางรถไฟต้าหลี่- รุ่ยลี่คืบหน้า สะพานรถไฟข้ามแม่น้ำนู่เจียงสร้างเสร็จแล้ว

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ได้มีการติดตั้งคานเหล็กชิ้นสุดท้ายบนสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำนู่เจียง ซึ่งเป็นส่วนที่ยากที่สุดส่วนหนึ่งของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟต้าหลี่-รุ่ยลี่

709 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน