TAGS

รถไฟ+เรือ
19 Mar 2020

กว่างซีอัดฉีด แสนล้านหยวน ลุยโปรเจกต์ขนส่งและโลจิสติกส์

ไฮไลท์ รัฐบาลกว่างซีวางแผนใช้เงินลงทุนราว 106,650 ล้านหยวน เพื่อลงทุนในโครงการเกี่ยวกับงานขนส่งและโลจิสติกส์รวม 324 โครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการรองรับและสนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก (New Western…

655 Views
13 Nov 2019

14 มณฑลจีน ปั้นเส้นทางขนส่ง “บก+ทะเล” แห่งภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 รัฐบาลกลางได้ประกาศ “แผนแม่บทเส้นทางการขนส่งเชื่อมทางบกกับทางทะเลสายใหม่แห่งภาคตะวันตก” (New Western Land-Sea Corridor…

1,685 Views
3 Aug 2017

กว่างซีร่ายแผนขนส่งร่วม ‘รถไฟ+เรือ’ เชื่อม One Belt One Road

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงกำลังร่วมผลักดันการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ตอนใน(จากมหานครฉงชิ่ง)ออกสู่ทะเลไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยมีกว่างซีเป็น ‘ข้อต่อ‘ สำคัญของแผนงานดังกล่าว นายจาง เสี่ยวชิน (Zhang Xiaoqin, 张晓钦) รองประธานเขตฯ…

869 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน