TAGS

รถไฟระหว่างเมือง
18 Feb 2019

เตรียมสร้างรถไฟ “ซูปเปอร์ไฮสปีด” เดินทางกว่างโจว – เซินเจิ้นภายใน 15 นาที

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงพิเศษ (super-speed rail link) ความเร็วสูงสุด 600 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ย่นระยะเวลาการเดินทางระหว่างเมืองเซินเจิ้นกับนครกว่างโจวให้เหลือเพียง 15 นาที…

967 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน