TAGS

รถไฟฟ้าใต้ดิน
13 Nov 2020

โฆษณาบนรถไฟฟ้าใต้ดิน โอกาสการทำตลาดรูปแบบใหม่ในนครหนานหนิง

ปริมาณผู้โดยสารต่อวันของรถไฟฟ้าใต้ดินนครหนานหนิงมีความหนาแน่นมากเป็นอันดับที่ 11 ของประเทศจีน แซงหน้าเมืองขนาดใหญ่อย่างนครอู่ฮั่น นครหนานจิง นครฉางซา และนครฉงชิ่ง มีปริมาณผู้โดยสารสะสมมากกว่า 649 ล้านคน/ครั้ง…

780 Views
28 Aug 2020

หนานหนิงสร้างสถิติใหม่ ใช้เวลา 44 วัน เจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ำ

ปัจจุบัน นครหนานหนิงมีรถไฟฟ้าใต้ดินที่เปิดให้บริการแล้ว 3 สาย ขณะที่รถไฟฟ้าใต้ดินสาย 4 กำลังอยู่ระหว่างวิ่งทดสอบระบบและประเมินความปลอดภัยของการเดินทาง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปลายปี 2563 พร้อมกับรถไฟฟ้าใต้ดินส่วนต่อขยายสาย…

758 Views
26 Jun 2017

รถไฟฟ้าใต้ดินเซินเจิ้น มีตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงแล้ว

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560 รถไฟฟ้าใต้ดินเซินเจิ้น เริ่มดำเนินโครงการตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ โครงการนำร่องดังกล่าวจะเปิดให้บริการในขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 3 4…

641 Views
20 Dec 2016

คมนาคมระบบรางพัฒนาไม่หยุด นครกว่างโจวเตรียมเพิ่มรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า นครกว่างโจวจะมีรถรางไฟฟ้าให้บริการถึง 3 เส้นทาง โดยปัจจุบัน นครกว่างโจวมีรถรางไฟฟ้าให้บริการอยู่ 1 เส้นทาง…

746 Views
20 Dec 2016

คมนาคมระบบรางพัฒนาไม่หยุด นครกว่างโจวเตรียมเพิ่มรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า นครกว่างโจวจะมีรถรางไฟฟ้าให้บริการถึง 3 เส้นทาง โดยปัจจุบัน นครกว่างโจวมีรถรางไฟฟ้าให้บริการอยู่ 1 เส้นทาง…

746 Views
27 May 2016

ลัดเลาะรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจว ความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งของโลก ทำอย่างไร

รถไฟฟ้าใต้ดินนครกว่างโจว ถือเป็นการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและนิยมใช้บริการมากในปัจจุบันมีการขนคนจำนวน 6.59 ล้าน/วัน  ทุกกิโลเมตรมีการขนส่งคนจำนวน 2.48 ล้านเที่ยวคน (ข้อมูลสถิติจากปี 2015) สถิติกระบวนการความปลอดภัยของปีที่แล้ว…

673 Views
26 Apr 2016

รถไฟฟ้าใต้ดินเส้นทางกว่างโจว-ฝอซานสุดล้ำ ติด Wi-Fi ฟรีตลอดเส้นทาง

มณฑลกวางตุ้งถือเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญของจีนตอนใต้ มีระบบการขนส่งมวลชนและสินค้าที่ทันสมัย ทั้งทางถนน ทางน้ำ ทางอากาศและทางราง รถไฟฟ้าใต้ดินก็เป็นอีกหนึ่งระบบขนส่งมวลชนที่ปัจจุบันมีความก้าวหน้าและขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อรองรับจำนวนของผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นครกว่างโจวเปิดให้บริการเส้นทางเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน…

1,145 Views
2 Feb 2016

รถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวปี 58 ขนส่งผู้โดยสารสูงสุด 8.79 ล้านเที่ยวคนต่อวัน

รถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีเส้นทางที่ให้บริการรวม 9 เส้นทาง ความยาวกว่า 266 กิโลเมตร ในปี…

544 Views
25 Dec 2015

กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ จะเป็นวันกำหนดเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองเส้นทางกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางซีหล่าง-เยี่ยนก่าง โดยขยายเส้นทางต่อจากเดิม 4…

619 Views
26 Nov 2015

รถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

ในปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าของเมืองต่าง  ๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูงเจียงได้พัฒนาและขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้นครกว่างโจวให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งสิ้น 9 เส้นทาง ได้แก่ สาย1, 2, 3,…

639 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน