TAGS

รถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง
24 Apr 2017

รถไฟฟ้ากว่างโจวขยายอีก อนุมัติแล้ว 10 เส้นทางใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน  ประกาศแผนก่อสร้างคมนาคมทางรางนครกว่างโจว ระยะที่ 3 ประจำปี 2560-2566 อนุมัติโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ 10 เส้นทาง ความยาวรวมกว่า 258.1…

751 Views
2 Feb 2016

รถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวปี 58 ขนส่งผู้โดยสารสูงสุด 8.79 ล้านเที่ยวคนต่อวัน

รถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว เป็นรถไฟฟ้าใต้ดินที่มีผู้โดยสารหนาแน่นมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันมีเส้นทางที่ให้บริการรวม 9 เส้นทาง ความยาวกว่า 266 กิโลเมตร ในปี…

546 Views
25 Dec 2015

กว่างโจวขยายเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างเมือง พร้อมเปิดให้บริการสิ้นปีนี้

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2558 นี้ จะเป็นวันกำหนดเปิดให้บริการของเส้นทางรถไฟฟ้าระหว่างเมืองเส้นทางกว่าง-ฝอ (กว่างโจว-ฝอซาน) เส้นทางซีหล่าง-เยี่ยนก่าง โดยขยายเส้นทางต่อจากเดิม 4…

620 Views
26 Nov 2015

รถไฟฟ้าใต้ดินพร้อมเปลี่ยนโฉมหน้าการเดินทางในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียง

ในปัจจุบันระบบรถไฟฟ้าของเมืองต่าง  ๆ ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูงเจียงได้พัฒนาและขยายเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางภายในเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้นครกว่างโจวให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินรวมทั้งสิ้น 9 เส้นทาง ได้แก่ สาย1, 2, 3,…

647 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน