TAGS

รถไฟฟ้าใต้ดินจีน
27 Dec 2021

เมืองชิงต่าวเปิดให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 ตลอดสาย ลอดใต้ทะเลยาวที่สุดในจีน 8.1 กิโลเมตร การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของเมืองชิงต่าว

นับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เมืองชิงต่าวได้มีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง โดยในทุก ๆ ปลายปีจะเปิดให้บริการ ซึ่งแต่ละครั้งที่เปิดใช้บริการ ทำให้ประชาชนเมืองชิงต่าวสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นกับเมืองชิงต่าวในอนาคต

340 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน