TAGS

รถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจว
29 Jun 2017

กว่างโจวเปิดตัว ตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ “ผู้หญิง”

บริษัทรถไฟฟ้ากว่างโจวประกาศจัดตู้โดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินสำหรับ "ผู้โดยสารผู้หญิง" เริ่มดำเนินโครงการในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 โดยในระยะแรกจะเริ่มทดลองในรถขบวนรถไฟฟ้าใต้ดินสาย 1 (สีเหลือง) ซึ่งจะจัดตู้โดยสารสำหรับผู้หญิงในเวลาเร่งด่วนตั้งแต่…

671 Views
24 Apr 2017

รถไฟฟ้ากว่างโจวขยายอีก อนุมัติแล้ว 10 เส้นทางใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน  ประกาศแผนก่อสร้างคมนาคมทางรางนครกว่างโจว ระยะที่ 3 ประจำปี 2560-2566 อนุมัติโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ 10 เส้นทาง ความยาวรวมกว่า 258.1…

747 Views
20 Dec 2016

คมนาคมระบบรางพัฒนาไม่หยุด นครกว่างโจวเตรียมเพิ่มรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า นครกว่างโจวจะมีรถรางไฟฟ้าให้บริการถึง 3 เส้นทาง โดยปัจจุบัน นครกว่างโจวมีรถรางไฟฟ้าให้บริการอยู่ 1 เส้นทาง…

747 Views
20 Dec 2016

คมนาคมระบบรางพัฒนาไม่หยุด นครกว่างโจวเตรียมเพิ่มรถรางไฟฟ้า 3 เส้นทาง

ในอีก 3 ปีข้างหน้า นครกว่างโจวจะมีรถรางไฟฟ้าให้บริการถึง 3 เส้นทาง โดยปัจจุบัน นครกว่างโจวมีรถรางไฟฟ้าให้บริการอยู่ 1 เส้นทาง…

746 Views
14 Dec 2016

กว่างโจวก้าวสู่การเป็นแหล่งฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ดินของจีน

สถาบันฝึกอบรมทักษะบุคลากรด้านรถไฟฟ้าใต้ นครกว่างโจวได้เปิดดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2553 โดยในระยะเวลาระหว่าง 6 ปีที่เปิดทำการมานี้ ก็ได้เปลี่ยนโฉมหน้าและนำบรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดินกว่างโจวไปสู่ก้าวที่มั่นคงมากขึ้น โดยปัจจุบันบรรษัทรถไฟฟ้าใต้ดิน นครกว่างโจว ดูแลรถไฟฟ้าใต้ดินที่ให้บรรษัทอยู่ในเมืองต่าง…

516 Views
31 Aug 2016

รถไฟฟ้ากว่างโจวประกาศ เพิ่มรอบดึกจากสนามบินไป๋หยุนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 บรรษัทรถไฟฟ้ากว่างโจว[1] ประกาศ ตั้งตั่งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559…

2,921 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน