TAGS

รถไฟฟ้าใต้ดินกวางเจา
24 Apr 2017

รถไฟฟ้ากว่างโจวขยายอีก อนุมัติแล้ว 10 เส้นทางใหม่

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีน  ประกาศแผนก่อสร้างคมนาคมทางรางนครกว่างโจว ระยะที่ 3 ประจำปี 2560-2566 อนุมัติโครงการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ 10 เส้นทาง ความยาวรวมกว่า 258.1…

754 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน