TAGS

รถไฟซานตง
23 Feb 2022

มณฑลซานตง เริ่มให้บริการรถไฟสินค้าจีน – ยุโรป แบบไป – กลับขบวนแรก

มณฑลซานตงเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน - ยุโรป (Qilu) แบบไป - กลับ ขบวนแรก เดินทางออกจากเมืองชิงต่าวถึงปลายทางที่เมืองมันไฮม์ (Mannheim)…

216 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน