TAGS

#รถไฟขนส่งสินค้า #รถไฟกวางตุ้งยุโยป #การค้ากวางตุ้งยุโรป
19 Jun 2019

มณฑลกวางตุ้งพัฒนาเส้นทางรถไฟสายกวางตุ้ง – ยุโรป

เครือบริษัทรถไฟกว่างโจว จำกัด (China Railway Guangzhou Group Co., Ltd.) เปิดบริการเส้นทางรถไฟสายกวางตุ้ง -…

597 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน