TAGS

รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหนานหนิง-ฮานอย
23 Feb 2022

มณฑลซานตง เริ่มให้บริการรถไฟสินค้าจีน – ยุโรป แบบไป – กลับขบวนแรก

มณฑลซานตงเริ่มเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน - ยุโรป (Qilu) แบบไป - กลับ ขบวนแรก เดินทางออกจากเมืองชิงต่าวถึงปลายทางที่เมืองมันไฮม์ (Mannheim)…

216 Views
15 Dec 2021

เปิดตัว! รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ The Qilu China-Laos ขบวนแรกของมณฑลซานตง

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2564 บริษัท Shandong High-Speed Group (SDHS) ได้เดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเส้นทางจีน…

288 Views
1 Mar 2018

โอกาสของผู้ส่งออกไทย เมื่อกว่างซี-เวียดนามเพิ่มรอบรถไฟขนสินค้าระหว่างประเทศ

นับเป็นข่าวดีของผู้ส่งออก เมื่อรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ“นครหนานหนิง-กรุงฮานอย”จะเพิ่มรอบขนส่งตู้สินค้าเที่ยวประจำเป็นสัปดาห์ละ 5 เที่ยว เริ่มเดือนมีนาคมศกนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง       เส้นทางรถไฟดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของขบวนรถไฟจีน-ยุโรป (China-Europe Railways…

894 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน