TAGS

รถยนต์พลังงานทางเลือก
24 Aug 2023

“โมเดลหลิ่วโจว”สูตรสำเร็จของการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมรถยนต์สันดาปสู่รถยนต์ไฟฟ้า

ด้วยพื้นฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คล้ายคลึงกันของประเทศไทยกับเมืองหลิ่วโจว (เป็นฐานการผลิตรถยนต์สันดาป) ‘โมเดลหลิ่วโจว’ เป็นต้นแบบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ประเทศไทยสามารถนำไปเรียนรู้และพัฒนาต่อยอดได้โดยผู้ประกอบการไทยสามารถอาศัยข้อได้เปรียบทางอุตสาหกรรมเดิม แสวงหาช่องทางความร่วมมือกับเมืองหลิ่วโจวในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางการผลิต รวมถึงขับเคลื่อนและยกระดับให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยก้าวสู่ปฐมบทใหม่

36 Views
8 Jun 2021

นครหนานหนิงเสริมแกร่งเศรษฐกิจรากฐาน เร่งเปิดโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกรับเทรนด์อนาคต

การพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมรถยนต์พลังงานทางเลือกในเขตฯ กว่างซีจ้วง กุญแจสำคัญอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์ที่ล้ำหน้า มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้ใช้งานตามยุคตามสมัย การปรับตัวในทิศทางเดียวกันในห่วงโซ่อุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้ปรับตัวมาเป็นซัพพลายเออร์ให้กับยานยนต์สมัยใหม่ และเข้าร่วมพัฒนาชิ้นส่วนและเทคโนโลยีร่วมกับผู้ประกอบรถยนต์ รวมทั้งปรับเปลี่ยนสายการผลิตให้เหมาะสมกับเทรนด์ในอนาคต ซึ่งภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องของไทยสามารถศึกษารูปแบบการพัฒนาหรือแสวงหาความร่วมมือร่วมกับผู้ผลิตในเขตฯ กว่างซีจ้วง…

454 Views
17 Aug 2020

ถอดรหัสอุตสาหกรรม 7+4 ของกว่างซี ไทยได้โอกาสหรือไม่

แผนส่งเสริมการพัฒนาห่วงโซ่การผลิต 7+4 เป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมที่กว่างซีมีพื้นฐานความพร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วให้ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ โดยเน้นการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมเชิงคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและห่วงโซ่อุปทานในประเทศและต่างประเทศ (Dual Circulation) ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันแบบครบวงจร โดยการออกไปลงทุนในต่างประเทศและการดึงต่างประเทศเข้ามาลงทุนในกว่างซี

591 Views
22 Jul 2019

เมืองหลิ่วโจวเปิดตัว “รถยนต์อัจฉริยะ” รองรับกระแสยานยนต์แห่งโลกอนาคต

แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ระยะกลาง-ยาวของรัฐบาลจีนได้กำหนดให้ “ยานยนต์เชื่อมต่ออัจฉริยะ” (Intelligent Connected Vehicles) หรือ ICV เป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยน (breakthrough) ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์จีน

980 Views
25 Apr 2018

ธุรกิจจีนรุกตั้งโรงงาน “รถพลังงานทางเลือก” ในกว่างซี เจาะตลาดอาเซียน

      รัฐบาลกว่างซีวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนา “อุตสาหกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก” และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนอกจากเมืองหลิ่วโจวแล้ว เมืองกุ้ยก่าง (Guigang City/贵港市) เป็นอีกหนึ่งเมืองน้องใหม่ที่มีศักยภาพการพัฒนาอย่างมาก ปัจจุบัน…

616 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน