TAGS

7 Jan 2021

มาตรการเด่นดันท่องเที่ยวยูนนานปี 2563 ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 60 ปี 2564 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันตกผ่านเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจในวงกว้าง โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดจากการออกมาตรการข้อจำกัดการเดินทาง

303 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน