TAGS

ยูนนาน ไฟฟ้า พลังน้ำ พลังงานสะอาด
28 Dec 2023

กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ของมณฑลยูนนานสร้างสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์

ปัจจุบันมณฑลยูนนานมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานใหม่ (พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์) รวม 28.41 ล้านกิโลวัตต์ แบ่งเป็น กำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 14.76 ล้านกิโลวัตต์ และกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์…

51 Views
11 Nov 2022

ยูนนานปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า วกกลับมาพึ่งถ่านหินในช่วงไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดขาดแคลน

ตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน หลายมณฑลของจีนประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากความไม่สมดุลระหว่างอุปทานการผลิตไฟฟ้ากับอุปสงค์การอุปโภคไฟฟ้า ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและภาคธุรกิจเป็นวงกว้าง

75 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน