TAGS

ยูนนาน ไฟฟ้า พลังงาน สีเขียว
20 Jul 2022

ยูนนานเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของจีน ส่งไฟฟ้าให้ภาคตะวันออกเติบโตกว่าร้อยละ 50

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 มณฑลยูนนานมีปริมาณการส่งออกไฟฟ้าไปจำหน่ายยังต่างมณฑลตามนโยบาย “ไฟฟ้าภาคตะวันตก ส่งไปภาคตะวันออก” 75,800 กิโลวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 52  

132 Views
13 Jan 2021

มณฑลยูนนานมีหวังบรรลุเป้าหมายผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 100%

มณฑลยูนนานมีแหล่งพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวลที่อุดมสมบูรณ์ โดยตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (2559-2563)…

399 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน