TAGS

ยูนนาน โครงสร้างพื้นฐาน
5 Mar 2021

เปิดแผนงานโครงสร้างพื้นฐานแบบทันสมัยของยูนนานช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) มณฑลยูนนานยังคงวางแผนเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมายสร้าง “โครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานแบบทันสมัย” ตามแนวคิด “เชื่อมโครงข่าย…

273 Views
30 Dec 2020

11 เดือนแรกของปี 2563 ยูนนานลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่กว่า 302,200 ล้านหยวน

มณฑลยูนนานอยู่ระหว่างดำเนินงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตามโครงการ “10x2” (Double-ten Mega Projects) มูลค่าการลงทุนรวม 3,600,000 ล้านหยวน

352 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน