TAGS

ยูนนาน แร่ โลหะ
31 Oct 2019

ผลิตภัณฑ์โลหะมีค่าของวิสาหกิจคุนหมิง ขีดความสามารถในการแข่งขันสูง ช่วยทดแทนการนำเข้า

มณฑลยูนนานมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรแร่ธาตุ โดยหลายชนิดมีปริมาณสำรองในระดับสูง เช่น เมื่อเดือน พ.ค. 2562 มีการค้นพบแหล่งแร่ลิเธียม

453 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน