TAGS

ยูนนาน เสาวรส
27 Jan 2021

ยูนนานร่วมมืออาลีบาบาสร้างมาตรฐาน “เกษตรดิจิทัล” ส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้คุณภาพดีของมณฑลทั่วจีน

นายหวาง จินไห่ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในเมืองเป่าซานของมณฑลยูนนาน มีโอกาสขายเสาวรสในราคาสูงเป็นครั้งแรกภายหลังเพาะปลูกเสาวรสมาเป็นเวลา 3 ปี

300 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน