TAGS

ยูนนาน เมียนมา รถไฟ ขนส่งสินค้า
5 Jul 2023

ดันเมืองชายแดนยูนนาน-เมียนมาเป็นศูนย์กลางการขนส่งหลากหลายรูปแบบ “ราง-ถนน-ทะเล”

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 ขบวนรถไฟขนส่งสินค้าบรรทุกแร่เหล็กจากเมียนมา 32 ตู้ รวมกว่า 1,000 ตัน…

62 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน