TAGS

ยูนนาน เกษตร
21 Dec 2020

ประมวลผลสำเร็จการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรของมณฑลยูนนานช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ชูจุดเด่น “เกษตรที่ราบสูงทันสมัยที่มีเอกลักษณ์” และผู้นำการผลิต “อาหารสีเขียว”

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 รัฐบาลมณฑลยูนนานจัดงานแถลงข่าวผลการพัฒนา “อุตสาหกรรมเกษตรที่ราบสูงทันสมัยที่มีเอกลักษณ์” ตลอดช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13 (2559-2563)

407 Views
18 May 2020

ยูนนานเปิดตัว “แปลงเกษตร JD” แห่งแรกมุ่งส่งเสริมการเกษตรดิจิทัล

ยูนนานเปิดตัวแปลงเพาะปลูกข้าวภายในพื้นที่โครงการเขตเพาะปลูกข้าวหอมเหมิงไห่ที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลเหมิงไห่กับบริษัทเหมิงไห่ม่านเซียงยวินเทียนการเกษตรและ JD Group

772 Views
27 Nov 2019

ยูนนานดันอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์เต็มตัว ช่วง 8 เดือนแรก 2562 อุตสาหกรรมผลิตยาลงทุนเพิ่มร้อยละ 46.4

อุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ของมณฑลยูนนานมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2562 อุตสาหกรรมผลิตยาของมณฑลยูนนานมีการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4

763 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน