TAGS

ยูนนาน อาหารสีเขียว เกษตร
15 Jul 2022

ยูนนานสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลผลิตเนื้อ นม ไข่เพียงพอ ราคามีเสถียรภาพ

การพัฒนา “ไพ่อาหารสีเขียว” ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ไพ่สามใบ” ของมณฑลยูนนาน ซึ่งครอบคลุม “อุตสาหกรรมปศุสัตว์ทันสมัย” ที่เน้น “ประสิทธิภาพสูง สินค้าปลอดภัย…

108 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน