TAGS

ยูนนาน ส่งออก เกษตร
8 Feb 2021

ปี 2563 ส่งออกสินค้าเกษตรของยูนนานยังเติบโตแม้เผชิญวิกฤตโควิด-19

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการส่งออกของมณฑลยูนนานในปี 2563 ซึ่งมณฑลส่งออกสินค้าเกษตรรวมปริมาณ 3,238,000 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 คิดเป็นมูลค่า 36,070 ล้านหยวน…

264 Views
23 Apr 2019

สองเดือนแรก 2562 สินค้าเกษตรยูนนาน ส่งออกโต 14.8%

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยว่า เดือน ม.ค.- ก.พ. 2562 มณฑลยูนนานส่งออกสินค้าเกษตรมูลค่ารวม 3,660 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 14.8…

605 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน