TAGS

ยูนนาน สิบสองปันนา รถไฟ
30 Sep 2021

ติดตามความคืบหน้าเส้นทางรถไฟจีน-ลาวช่วงภายในสิบสองปันนา บูรณาการระบบคมนาคมขนส่งทางถนน-ราง-น้ำ-อากาศ

ภาษาจีนมีคำพังเพยที่ว่า “เสียงหวูดรถไฟดัง เหมือนทองคำหมื่นชั่ง” (火车一响,黄金万两) เปรียบเปรยเส้นทางรถไฟที่นำความเจริญมาสู่พื้นที่ที่ตัดผ่าน

645 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน