TAGS

ยูนนาน สมุนไพร
30 Sep 2020

ยูนนานครองอันดับหนึ่งการผลิตสมุนไพรจีน เร่งส่งเสริมบทบาทในอุตสาหกรรมแพทย์แผนจีนพร้อมพัฒนาชนบท

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายของภูมิประเทศ มณฑลยูนนานจึงเป็นแหล่งรวมของสมุนไพรจีนถึง 6,559 ชนิด

408 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน