TAGS

ยูนนาน รถไฟ แอปเปิล จาวทง กุ้ยหยาง
7 Jan 2022

รถไฟความเร็วต่ำส่งแอปเปิ้ลขึ้นชื่อเมืองจาวทงสู่ภายนอก ส่งเสริมยุทธศาสตร์ฟื้นฟูชนบทในมณฑลยูนนาน

ในพื้นที่ห่างไกลของจีน โดยเฉพาะในมณฑลยูนนานซึ่งพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่อยู่ในหุบเขา เครือข่ายรถไฟธรรมดาแบบความเร็วต่ำ กลับมีความสำคัญเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงทางเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ รวมถึงยังเป็นช่องทางลำเลียงความช่วยเหลือทางเทคนิคตามนโยบายฟื้นฟูชนบทของจีน

216 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน