TAGS

ยูนนาน รถไฟจีน ลาว ตู้คอนเทนเนอร์
30 Nov 2021

รู้จัก “สถานีตู้คอนเทนเนอร์รถไฟศูนย์คุนหมิง” ต้นทางขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว

สถานีตู้คอนเทนเนอร์รถไฟศูนย์คุนหมิงเชื่อมต่อกับเครือข่ายเส้นทางรถไฟจีนผ่านสถานีรถไฟขนส่งสินค้าหวังเจียหยิง ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระดับชาตินครคุนหมิง เป็นสถานีต้นทางของขบวนรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ “จีน-ลาว”

391 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน