TAGS

ยูนนาน ธุรกิจกลางคืน
27 Apr 2020

ยูนนานเร่งส่งเสริมธุรกิจภาคกลางคืน

รัฐบาลมณฑลยูนนานได้ประกาศ “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเร่งพัฒนาเศรษฐกิจภาคกลางคืน” ระยะเวลา 3 ปีเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคกลางคืนในนครคุนหมิง

643 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน