TAGS

ยูนนาน ท่องเที่ยว
28 Dec 2023

คนจีนเลือกเที่ยวปีใหม่ที่นครคุนหมิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 133 แต่คนคุนหมิงอยากไปเที่ยวไทยอันดับหนึ่ง

Ctrip.com ได้เปิดเผย “รายงานผลสำรวจพฤติกรรมการท่องเที่ยวข้ามปีในช่วงปีใหม่ 2567” พบว่า นับจนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566 ภาพรวมยอดจองการท่องเที่ยวภายในประเทศจีนในช่วงวันหยุดปีใหม่…

84 Views
2 Nov 2023

จีนเที่ยวจีน ช่วยดันท่องเที่ยวยูนนาน 9 เดือนแรกของปี 2566 ฟื้นตัวแซงช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 แล้ว แต่ยอดการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนลดลง

ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2566 มณฑลยูนนานมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 824 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 1,001,700 ล้านหยวน…

49 Views
11 Oct 2023

มหกรรมการเดินทางช่วงฤดูร้อนปี 2566 ท่าอากาศยานทั่วมณฑลยูนนานขนส่งผู้โดยสารกว่า 12.83 ล้านคน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของปี 2566 ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 539 ล้านคน และมีรายได้จากการท่องเที่ยวกว่า 639,432 ล้านหยวน

96 Views
27 Jan 2021

ยูนนานนำระบบประเมินความน่าเชื่อถือธุรกิจท่องเที่ยวยกระดับภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วมณฑล

มณฑลยูนนานให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยนำดัชนีความน่าเชื่อถือมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ

222 Views
7 Jan 2021

มาตรการเด่นดันท่องเที่ยวยูนนานปี 2563 ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 60 ปี 2564 ส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันตกผ่านเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

สถานการณ์โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบธุรกิจในวงกว้าง โดยอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับความเสียหายรุนแรงที่สุดจากการออกมาตรการข้อจำกัดการเดินทาง

303 Views
9 Dec 2020

ยูนนานครองอันดับหนึ่งจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวรูปแบบคณะส่วนตัวในเดือนพฤศจิกายน 2563

Ctrip.com เปิดเผยสถิติด้านการท่องเที่ยวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ซึ่งระบุว่า เมืองลี่เจียงของมณฑลยูนนานครองอันดับหนึ่งของจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในรูปแบบคณะส่วนตัว

329 Views
27 Nov 2020

สี่ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 อุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยูนนานเติบโตเกินเป้าทุกตัวชี้วัด

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลยูนนานเปิดเผยพัฒนาการอุตสาหกรรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของมณฑลยูนนานในช่วง 4 ปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 13

458 Views
14 Oct 2020

ท่องเที่ยวยูนนานช่วงหยุดยาววันชาติจีนและเทศกาล ไหว้พระจันทร์ปี 2563 ฟื้นตัวกว่าร้อยละ 80

ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดยาวเนื่องในวันชาติจีนและเทศกาลไหว้พระจันทร์ มณฑลยูนนานต้อนรับนักท่องเที่ยวรวม 23,166,000 คน

494 Views
8 May 2020

ท่องเที่ยววันแรงงานยูนนานโตติดลบ ทางการใช้บิ๊กดาต้าจัดการนักท่องเที่ยวลดเสี่ยงติดเชื้อ

กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลยูนนานเปิดเผยข้อมูลการท่องเที่ยวช่วงวันแรงงานประจำปี 2563 ซึ่งเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง 5 วันระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2563

585 Views
10 Apr 2020

ยูนนานประกาศรับรองแหล่งท่องเที่ยวภายในมณฑล 16 แห่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A

คณะกรรมการประเมินเพื่อจัดอันดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวมณฑลยูนนานได้ประกาศให้แหล่งท่องเที่ยวภายในมณฑลจำนวน 16 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 4A

581 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน