TAGS

ยูนนาน ท่องเที่ยว วันชาติจีน
18 Oct 2021

ช่วงวันหยุดวันชาติจีนปี 2564 ยูนนานมีนักท่องเที่ยวกว่า 21 ล้านคน ฟื้นตัวร้อยละ 80 ของช่วงก่อนโควิด-19 ระบาด

ในช่วงวันหยุดวันชาติจีนประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2564 มณฑลยูนนานมีนักท่องเที่ยว 21.93 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ…

314 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน