TAGS

ยูนนาน ชายแดน
27 Jan 2021

ยูนนานกำหนดบทบาทการเปิดกว้างสู่ภายนอกของเมืองชายแดน 8 แห่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

ปี 2564 นับเป็นก้าวแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (ปี 2564-2568) โดยในส่วนของมณฑลยูนนาน ได้กำหนดการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่…

319 Views
30 Dec 2020

ยูนนานเร่งเปิดกว้างสู่ภายนอก มุ่งสู่ศูนย์กลางของจีนในการเชื่อมโยงกับเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเปิดใช้ทางด่วนเวียงจันทน์-บ่อเต็น ช่วงเวียงจันทน์-วังเวียง เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 นับเป็นหลักไมล์แห่งความสำเร็จล่าสุดภายใต้ความร่วมมือของจีนกับลาวในการพัฒนา “ระเบียงเศรษฐกิจจีน-ลาว”

324 Views
10 Jan 2020

ชายแดนยูนนานคึกคัก ปริมาณคนเข้า-ออกขยายตัวต่อเนื่อง

สำนักงานตรวจคนเข้า-ออกเมืองรุ่ยลี่ เปิดเผยว่า ปี 2562 มีประชาชนเดินทางเข้า-ออกผ่านด่านถาวรและจุดผ่านแดนในความดูแลของสำนักงานตรวจคนเข้า-ออก เมืองรุ่ยลี่ 20.63 ล้านคน

662 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน