TAGS

ยูนนาน จีน ลาว รถไฟ แผน
28 Feb 2022

ยูนนานเปิดแผน 3 ปี เร่งใช้ประโยชน์รถไฟจีน-ลาวและพื้นที่รายทาง

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 พรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำมณฑลยูนนานและรัฐบาลมณฑลยูนนานได้ออกประกาศ “แผนปฏิบัติการระยะ 3 ปีในการบำรุงรักษาและดำเนินงานรถไฟจีน-ลาว รวมถึงการพัฒนาและก่อสร้างตามแนวรถไฟจีน-ลาว

363 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน