TAGS

ยูนนาน คุนหมิง คมนาคม
26 May 2023

คุนหมิงเปิดแผนยกเครื่องระบบคมนาคม ดันคุนหมิงเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงจีนกับประเทศเพื่อนบ้าน

นครคุนหมิงอยู่ระหว่างการเร่งพัฒนาระบบคมนาคมของนครคุนหมิง ภายใต้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีน ฉบับที่ 14 (2564-2568) และกรอบเป้าหมายระยะยาว ปี 2578” “กรอบการพัฒนาประเทศที่มีระบบคมนาคมที่แข็งแกร่ง”…

74 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน