TAGS

ยูนนาน การค้าต่างประเทศ
27 Sep 2021

8 เดือนแรกของปี 2564 การค้ากับต่างประเทศของยูนนานโตร้อยละ 51.1 อาเซียนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของยูนนาน

สำนักงานศุลกากรนครคุนหมิงเปิดเผยสถิติการค้ากับต่างประเทศของมณฑลยูนนาน พบว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 มณฑลยูนนานมีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ 199,080 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ…

214 Views
28 Jun 2019

การค้ากับต่างประเทศ 5 เดือนแรกของยูนนานโต 13.6% เฉพาะส่งออกโต 27.4%

การค้ากับต่างประเทศช่วง 5 เดือนแรก ปี 2562 ของมณฑลยูนนาน มีมูลค่า 87,160 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ…

480 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน