TAGS

มาตรฐาน AEO
6 Jun 2019

ศุลกากรกว่างซีชวนผู้ประกอบการขอมาตรฐาน AEO หวังยกระดับ Ease of Doing Business ในกว่างซี

สำนักงานศุลกากรหนานหนิง (กำกับดูแลด่านสากลทั่วเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) ได้จัดงานอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกกว่า 100 รายเพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์นโยบายมาตรฐาน AEO และวิธีการขอรับรองสถานภาพการเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน AOE ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีโอกาส “โกอินเตอร์” เพิ่มมากขึ้น

1,041 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน