TAGS

มันสำปะหลัง
28 Jan 2016

กว่างซี ฉลาดคิด แปรรูป “มันสำปะหลัง” เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

หนังสือพิมพ์ Southland Morning: เขตฯ กว่างซีจ้วง เป็นมณฑลผู้นำด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง ทั้งในแง่พื้นที่เพาะปลูก ปริมาณการผลิต และการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง เมื่อวันที่…

1,068 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน