TAGS

มังคุด
25 May 2020

สำรวจราคาทุเรียนและมังคุดไทยในนครหนานหนิง

ในไตรมาสแรกของปี 2563 ปริมาณส่งออกทุเรียนไทยไปจีนเพิ่มขึ้น 90% (YoY) ซึ่งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย และทำให้ทุเรียนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีนมากยิ่งไปอีก โดยเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน

3,055 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน