TAGS

มะเร็ง
24 Oct 2019

กานซูเปิดตัวเครื่องรักษามะเร็งด้วยเทคโนโลยี Heavy Ion Therapy Made in China แห่งแรกในจีน

มุ่งรักษาผู้ป่วยมะเร็งและเนื้องอก โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่ดื้อรังสีอื่นๆ

1,156 Views

BACK TO TOP

กลับขึ้นด้านบน